Google search engine
HomeTiêu điểmTỉnh Bình Định triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành thư...

Tỉnh Bình Định triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành thư viện

Ngày 14/09/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Ngày 01/3/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-SVHTT để triển khai thực hiện Chương trình trên.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Thư viện tỉnh Bình Định tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Thư viện cho thư viện cơ sở

Thư viện tỉnh được giao là đơn vị thường trực triển khai thực hiện Kế hoạch, hàng năm lập dự toán kinh phí phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở đề xuất lãnh đạo Sở để chỉ đạo triển khai. Đồng thời, chủ trì, phối hợp tham mưu đề xuất chính sách; lồng ghép nội dung Kế hoạch với các chương trình, đề án có liên quan đang triển khai trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác như: xây dựng hệ thống thư viện điện tử, thư viện số tỉnh Bình Định tại Thư viện tỉnh, tiếp nhận nguồn tài nguyên thông tin từ các sở, ngành, lực lượng vũ trang nhân dân để phát triển nguồn tài liệu số chuyên ngành; xây dựng nguồn tài nguyên thông tin dạng số, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số đối với các thư viện cấp huyện và tương đương, xây dựng mục lục liên hợp phản ánh tài liệu dùng chung và mục lục liên hợp với một số ngành, lĩnh vực; xây dựng và phát triển nền tảng số tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin số giữa các thư viện trong tỉnh…

Tỉnh Bình Định là một trong số không nhiều tỉnh thời gian qua có những hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực thư viện điện tử, thư viện số ở cả cấp tỉnh, cấp huyện. Việc ban hành và triển khai sớm Kế hoạch chuyển đổi số ngành thư viện trên địa bàn tỉnh sẽ giúp hệ thống thư viện có được những nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả phục vụ đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của cộng đồng người dùng tin trong thời gian tới.

Theo Vụ thư viện

Bài viết liên quan

Phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -spot_img

Bài viết mới nhất