Xây dựng Đề án ‘Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ’

0
296

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc xây dựng Đề án ‘Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030’ (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, mục đích của việc xây dựng Đề án nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cùng tham gia đóng góp; tạo động lực và khuyến khích mọi cá nhân trong xã hội tích cực tham gia học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

Theo lộ trình, trong tháng 2-3/2022, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan tại Quyết định có nhiệm vụ triển khai xây dựng dự thảo và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về việc xây dựng Đề án; Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập; xây dựng dự thảo Đề cương; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề cương Đề án…

Tháng 4-2022, các đơn vị sẽ tiến hành thu thập tài liệu liên quan; xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Đề án; xin ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết; xây dựng Kế hoạch khảo sát…

Đến tháng 5-2022, các đơn vị tổ chức khảo sát, điều tra, thu thập dữ liệu, số liệu; tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát và điều tra; xây dựng các chuyên đề và dự thảo Đề án theo từng lĩnh vực; tổng hợp, viết và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Đề án; dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án để xin ý kiến…

Tháng 6-2022, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các chuyên gia để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án. Tiếp đến là hoàn thiện hồ sơ Đề án và trình thẩm định qua Vụ Pháp chế; hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ vào tháng 7-8/2022.

Sau đó, Bộ sẽ tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ Đề án và hoàn thành các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án và phổ biến nội dung Đề án vào tháng 12-2022.

Theo Báo Thái Nguyên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here