Đà Nẵng: Công nhận sáng kiến thư viện hạnh phúc và giải pháp nâng cao thể chất cho học sinh tiểu học

0
352

Theo tin từ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng, thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng, Sở KH&CN đã tiếp nhận 10 sáng kiến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng.

Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng đã có Quyết định 321/QĐ-SKHCN thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng năm 2022 (đợt 1). Hội đồng tư vấn chuyên ngành đã họp và xem xét, đánh giá cụ thể hồ sơ của từng sáng kiến theo các tiêu chí quy định.

Bao gồm hình thức trình bày giải pháp, sáng kiến; thời điểm áp dụng; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi, ảnh hưởng của sáng kiến đối với TP Đà Nẵng. Đồng thời Hội đồng đánh giá sáng kiến TP Đà Nẵng cũng chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các sáng kiến.

Xây dựng không gian đọc sách thú vị, hữu ích cho học sinh là mối quan tâm của một trong hai sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đổi với TP Đà Nẵng vừa được công nhận đợt 1/2022

Kết quả, Hội đồng đánh giá sáng kiến TP Đà Nẵng đã chọn 2/10 sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề nghị công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến vừa có Quyết định 2419/QĐ-UBND công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng.

Hai sáng kiến gồm “Kinh nghiệm xây dựng mô hình thư viện hạnh phúc – một không gian đọc xanh, thú vị, hữu ích ngoài thiên nhiên dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trường tiểu học” của hai tác giả Hoàng Thị Thu Nguyệt (60%) và Trương Hoàng Thanh (40%) thuộc Trưởng Tiểu học Núi Thành.

Sáng kiến thứ hai được công nhận là “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh tại các Trường tiểu học công lập quận Hải Châu, TP Đà Nẵng” của hai tấc giả Phan Thị Thu Lan (50%) và Dương Thị Mỹ Hạnh (50%) thuộc Trường Tiểu học Lý Công Uẩn.

UBND TP Đà Nẵng giao Giám đốc Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với TP Đà Nẵng; đồng thời tổ chức thực hiện việc phổ biến sáng kiến và khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Điều lệ Sáng kiến.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here