Google search engine
HomeThư viện 4.0Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Hướng tới mục tiêu tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số; đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 22/4/2022 về kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 tập trung các nội dung xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số, gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền của ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số và tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Với 32 nhiệm vụ cụ thể được triển khai tập trung các nội dung tạo nền tảng chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, phát triển ứng dụng, phát triển dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin mạng được đặt ra cho công tác chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch năm 2022.

Bên cạnh các nhiệm vụ chung, trong năm 2022, lĩnh vực thư viện sẽ triển khai các nhiệm vụ: xây dựng Trang thông tin điện tử quản lý hoạt động thư viện trên cơ sở nâng cấp Trang tin về hoạt động thư viện trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu “Việt Nam – Đất nước, con người”, xây dựng khung chương trình đào tạo nguồn nhân lực thư viện phục vụ cho chuyển đổi số; số hóa tài liệu cổ, quý hiếm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Theo Vụ Thư Viện

Bài viết liên quan

Phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -spot_img

Bài viết mới nhất