Thư viện Điện Biên đưa sách đến với những người lầm lỡ

0
251

Thư viện tỉnh Điện Biên vừa tổ chức đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ lưu động, tặng sách hạt nhân và luân chuyển sách, báo tại Trại giam Nà Tấu huyện Điện Biên. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo và cảm hóa phạm nhân.

Thư viện Điện Biên trao tặng 500 bản sách cho thư viện Trại giam Nà Tấu

Với trên 300 bản sách luân chuyển và 500 bản sách hạt nhân trao tặng cho tủ sách, thư viện Trại giam Nà Tấu có nội dung phù hợp, về văn hóa, giải trí, chính trị – pháp luật, đất nước con người Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, đảm bảo đúng yêu cầu của Trại Gia Nà Tấu.

Phạm nhân Trại giam Nà Tấu đọc sách tại xe thư viện lưu động

Đây là chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL Điện Biên với Trại giam Nà Tấu nhằm tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện trong trại giam giai đoạn 2020 – 2025. Với mục đích, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách cho phạm nhân, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần, tạo môi trường học tập lành mạnh, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, nâng cao hiểu biết. Thông qua sách, báo giáo dục cho phạm nhân hiểu việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Nhà nước. Đồng thời, tạo các điều kiện cần thiết để phạm nhân tìm hiểu, bổ sung kiến thức về kiến thức pháp luật, chính sách, chế độ của nhà nước, giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng thành công, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thư viện tại Trại giam Nà Tấu

Do đó, việc phối hợp phục vụ đọc sách cho phạm nhân giữa Thư viện tỉnh Điện Biên và Trại giam Nà Tấu ngoài yếu tố về chuyên môn thực hiện các chủ trương. đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà còn thể hiện tính nhân văn, tôn trọng và yêu thương con người.

Theo Báo Văn hóa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here