Hướng dẫn đăng ký tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023

0
137
Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 1175/BVHTTDL-TV về việc đăng ký tham gia Liên hoan năm 2023 với chủ đề: “Việt Nam – Đất nước bên bờ sóng”.
Bộ VHTTDL đã gửi thông báo tới Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về mục đích, ý nghĩa của Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023.
Chương trình tham gia Liên hoan năm 2023 của mỗi đoàn tham dự sẽ bao gồm 04 phần: Giới thiệu đội hình; giới thiệu sách; giới thiệu một sáng kiến nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền sách, báo, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam/hoặc một mô hình phục vụ sách, báo, tư liệu hiệu quả, phát triển văn hóa đọc cho nhân dân các vùng biển, đảo của địa phương; năng khiếu. Thời gian của mỗi Chương trình từ 30 – 35 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải đảm bảo ít nhất 15 phút.
Tại Công văn, Bộ VHTTDL đã đề nghị Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch căn cứ Kế hoạch tổ chức Liên hoan của Bộ và tình hình thực tế, tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí, tạo điều kiện về thời gian, nhân lực, chỉ đạo các thư viện tham gia Liên hoan đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chính trị năm 2023.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tham gia Liên hoan gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện) trước ngày 10 tháng 4 năm 2023. Trên cơ sở Công văn đăng ký tham gia Liên hoan của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bộ sẽ có các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung tiếp theo.
Dự kiến địa điểm tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền năm 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 05 ngày của tháng 8 năm 2023.
Theo Vụ Thư Viện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here