Từ 15/8/2022, lương viên chức thư viện cao nhất 11,25 triệu đồng

0
791
Ngày 01/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Theo Thông tư mới năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sắp tới viên chức chuyên ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I mã số V.10.02.30.

Đây là hạng chức danh mới và cao nhất trong các chức danh nghề nghiệp thư viện viên. Do đó, mức lương tối đa của viên chức thư viện cũng được tăng đáng kể.Theo Điều 9 Thông tư 02, chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, hệ số lương từ 5,75 – 7,55.

So với quy định trước đây, thư viện viên hạng IV thay đổi từ hệ số lương cố định (bậc 2, hệ số 2,06) thành áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, hệ số lương 1,86 – 4,06. Các chức danh thư viện viên còn lại không thay đổi hệ số lương.

Từ 15/8/2022, lương viên chức thư viện cao nhất 11,25 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Bảng lương viên chức thư viện viên cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp Hệ số lương Mức lương

(nghìn đồng/tháng)

Thư viên viên hạng I Viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương 5,75 – 7,55

8.567.500 – 11.249.500

 

Thư viên viên hạng II Viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương 4,00 – 6,38

5.960.000 – 9.506.200
Thư viên viên hạng III  Viên chức loại A1

Hệ số lương 2,34 – 4,98

3.486.600 – 7.420.200
Thư viên viên hạng IV Viên chức loại B

Hệ số lương 1,86 – 4,06

2.771.400 – 6.049.400

Thông tư này có hiệu lực từ 15/8/2022.

(nguồn: https://luatvietnam.vn/)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here